Villeneuve d'Ascq (Frankrijk) Naar de website Les Entre-Lacs

Geschiedenis

Geschiedenis

Sporen 2014 is de eerste editie. De samenwerking tussen Entre-Lacs, Art/Terre en Sporen, verenigd onder de naam OPEN SITES, is ontstaan uit enkele in essentie gelijkgestemde gedachten :

  • een wens om de evenementen te doen steunen op plaatselijke specifieke kenmerken die voortspruiten uit natuurlijke en historische (hulp)bronnen : de meren voor Villeneuve d’Ascq, de steenbakkerijen voor Komen-Waasten en de historische landschappen voor Ieper.
  • mensen sensibiliseren voor eigentijdse kunst door publiek en kunstenaars dichter bij elkaar te brengen, niet in de gebruikelijke ruimtes zoals musea of galeries, maar wel in openbare plaatsen.
  • en, bij uitbreiding, voor het werk van de kunstenaars in situ, waarbij bewoners en publiek er via herwerkte ruimtes en het in vraag stellen van ruimtes toe worden gebracht hun eigen leefwereld anders te bekijken en gade te slaan.
  • een wens om de artistieke schepping te ondersteunen door plastische kunstenaars te verspreiden en te helpen bij het creëren van in situ installaties.
  • een wens om de bevolking van de drie regio’s - Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen - dichter bij elkaar te brengen binnen een uniek gebied, met name de Eurometropool.